Контакти

Адрес: 4400 Пазарджик, ул."Болнична" №28
Тел.: 034/ 44 88 12;
Факс: 034/ 44 33 87;
E-mail: dpb.pz@abv.bg

Благодарствено писмо

Държавна психиатрична болница - Пазарджик е една от трите психиатрични болници в Южна България. Била е базирана в гр. Батак, в с.Паталеница и от 2006 г. в гр.Пазарджик.

Болницата е акредитирана с оценка "отличен" и е база за обучение на медицински специалисти и лекари.

От 2000 г. болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Съществуването и разрешението за дейността й са определени от 1 януари 2000 г. с Постановление на Министерски съвет No 20/2000 г. ДПБ – Пазарджик е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването. Собствеността на ДПБ – Пазарджик е публично - държавна.

През 2006 година болницата се премества в нова, модерна сграда, съответстваща на европейските стандарти. Разполага с добра материална база, отлични битови условия в стационара и собствен, живописен парк. Намира се в рамките на гр. Пазарджик, непосредствено до Многопрофилната болница за активно лечение.

Представяне на медицински услуги

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ ЛИЦЕТО НЕ СЕ ВОДИ НА ПСИХИАТРИЧЕН ОТЧЕТ
Необходими документи - лична карта и задължително присъствие на лицето
Такса - 15,00 лева
Срок - удостоверенията се издават
всеки работен ден от 12,30 часа до 13,30 часа.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ