• Диагностично-лечебна дейност на психично болни.
 • Психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни.
 • Психопрофилактична дейност и промоция на психично здраве.
 • Грижи за психично болни.
 • Издирване и периодично наблюдение на психично болни.
 • Издирване и периодично наблюдение на психично болни.
 • Издирване и периодично наблюдение на психично болни.
 • За лечение с метадон – болницата предлага безплатна метадонова програма за лечение на опиева зависимост.

Разработени са и са въведени програми за стационарните отделения за активно лечение:

 • лечение на остра психоза
 • лечение на депресия
 • лечение на мания
 • лечение на пациент с шизофренно разстройство
 • справяне с кризи
 • лечение на налудни разстройства
 • психологично консултиране
 • съдебно-психиатрична експертна дейност
 • лечение на шизофрения и шизофреноподобни разстройства, в стадий след овладяване на остри психотични симптоми
 • лечение на афективни разстройства след овладяване на остър маниен синдром без суициден риск
 • лечение на тревожни, невротични и реактивни състояния породени от тежък стрес, сексуални разстройства, семейна и социална дисфункция
 • лечение на хронични психични разстройства в период на обостряне или поддържаща терапия и наблюдение
 • лечение на органично обусловени състояния
 • лечение на злоупотреби с вещества с или без зависимости
 • лечение на разстройства на личността и поведението в зряла и юношеска възраст
 • наблюдение за диагностични цели, включително и за извършване на психологични тестови изследвания
 • лечение с рехабилитационна и ресоциализираща насоченост