ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
ГР. ПАЗАРДЖИК

Адрес: 4400 Пазарджик, ул.”Болнична” №28

Тел.: 034/ 44 88 12;

Факс: 034/ 44 33 87;

E-mail: dpb.pz@abv.bg

Име и фамилия (задължително)

Телефон за връзка (задължително)

Съгласен/а съм предоставения от мен телефон да бъде използван за обратна връзка.

 Да Не

Запитване

Съгласен/а съм предоставените от мен здравни данни да бъдат използвани във връзка с отправеното от мен запитване.

 Да Не