ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
ГР. ПАЗАРДЖИК

Адрес: 4400 Пазарджик, ул."Болнична" №28

Тел.: 034/ 44 88 12;

Факс: 034/ 44 33 87;

E-mail: dpb.pz@abv.bg

Име и фамилия (задължително)

Телефон за връзка (задължително)

Запитване