КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

 • Кабинет за спешна психиатрична помощ в това число болнична стая с две легла за 12-24 часов престои с отделен вход
 • Приемно-консултативен кабинет
 • Регистратура
 • Съдебно-психиатричен кабинет
 • Наркологичен кабинет
 • Детско-юношески кабинет
 • Кабинет – медицински психолог
 • Кабинет занимателна психотерапия
   СТАЦИОНАРЕН БЛОК

 • Отделение за активно лечение на мъже
 • Отделение за активно лечение на жени
 • Отделение за активно лечение на мъже и жени
   АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК