Вакантни места
————————————————————————–
Места за специализанти по клинични специалности, финансирани от държавата, както следва:
 
1. Лекар-специализант по  “Психиатрия” – 1 бр.
2. Медицински сестри – “Психиатрични здравни грижи” – 4 бр.
 
Лицата, които биха желали да кандидатстват, подават заявление до Директора на ДПБ Пазарджик до 10.09.2023 год.
Заявление може да се подаде на Регистратурата в ДПБ Пазарджик, по пощата или с куриер и на email: dpb.pz@abv.bg
————————————————————————-
Лекар-специализант по “Психиатрия”- 2 бр.