Съгласно чл. 17 ал. 1 на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването,
ДПБ Пазарджик има една свободна длъжност за „Лекар – специализант по Психиатрия“.
Дата на обявата: 04.08.2017 г.
Срок за кандидатстване: до 31.12.2017 г.
Лице за контакт: Даниела Мечкарова, счетоводител – касиер
тел.: 0882 122 333

—————————————————————————————————————————————

Има две свободни бройки за длъжност „Медицинска сестра в Психиатрия“.
С предимство са кандидатите с опит в сферата, млада възраст, компютърна грамотност и английски език.