Профил на купувача - ДПБ гр. Пазарджик

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ

Държавна психиатрична болница - Пазарджик е една от трите психиатрични болници в Южна България. Била е базирана в гр. Батак, в с.Паталеница и от 2006 г. в гр.Пазарджик.

Болницата е акредитирана с оценка "отличен" и е база за обучение на медицински специалисти и лекари.

От 2000 г. болницата функционира като лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Съществуването и разрешението за дейността й са определени от 1 януари 2000 г. с Постановление на Министерски съвет No 20/2000 г. ДПБ – Пазарджик е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването. Собствеността на ДПБ – Пазарджик е публично - държавна.

През 2006 година болницата се премества в нова, модерна сграда, съответстваща на европейските стандарти. Разполага с добра материална база, отлични битови условия в стационара и собствен, живописен парк. Намира се в рамките на гр. Пазарджик, непосредствено до Многопрофилната болница за активно лечение.

За контакт:

4400 Пазарджик, ул."Болнична" No.28

Тел.: 034/ 44 88 12;

Факс: 034/ 44 33 87;

E-mail: dpb.pz@abv.bg

 

Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социалните медии и да анализираме нашия трафик. Също така споделяме информация относно използването на нашия сайт от ваша страна с нашите социални медии, партньори за реклама и анализи.
Cookies settings
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ПАЗАРДЖИК
За Държавна психиатрична болница Пазарджик поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.
Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как Държавна психиатрична болница Пазарджик събира и обработва Вашите лични данни чрез Вашата употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте. Държавна психиатрична болница Пазарджик е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и е отговорна за Вашите лични данни. Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез което това лице може да бъде идентифицирано, включително данни за здравословно състояние.
Чрез формата ни за контакт на този сайт ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:
  • Данни за Вашата самоличност: име и фамилия; Контактна информация: телефонен номер; Информация предоставяна, във връзка със запитването: в графа “Запитване”, Вие свободно може да прецените каква информация да предоставите, във връзка с отправеното към нас запитване. Информацията може да съдържа и здравни данни.
  • Под “здравни данни” следва да имате предвид всякакъв вид информация свързана със здравословното състояние на човек. Предоставените от Вас данни ще бъдат обработени въз основа на дадено от Вас съгласие за това. Ако с отправеното към нас запитване предоставите и здравна информация, която ще бъде обработена от администратора, то е необходимо задължително да предоставите изричното си съгласие и за това.
Целите, за които събираме лични данни чрез нашия уебсайт са да бъдем полезни на потребителите и да отговорим адекватно на направеното запитване. Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които нямат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Тези служители, които имат достъп за целите на своята дейност и изпълнение на служебни задължения ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да спазват конфиденциалност по отношение на Вашите данните.
Въведени са процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме законово задължение да направим това уведомление.
Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения. Срокът ще зависи от съдържанието на Вашето запитване. Законодателството по защита на данните Ви предоставя следните права:
  • Право на достъп до личните Ви данни; Право да поискате корекция на личните Ви данни; Право да поискате изтриване на личните Ви данни; Право да възразите срещу обработката на данните Ви; Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви; Право да пренесете данните си до трето лице; Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви.
Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 или www.cpdp.bg. Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля свържете се с нас. Такса за достъп до данните Ви не се дължи. Възможно е обаче да откажем да изпълним искането Ви, ако Вашето искане е неоснователно. При упражняване на някое от правата Ви е задължително да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните. Този уебсайт съдържа линкове до интернет страници на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и не сме отговорни за техните политики по защита на данните, затова Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с техните политики. При въпроси свързани със защитата на личните Ви данни може да се свържете с нас или с назначеното от нас Длъжностно лице по защита на данните /DPO/ - Адв. Виолета Качакова, e-mail: kachakova.v@gmail.com, тел. 0899374246.
Save settings
Cookies settings