„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-270/22.06.2020г.”

Покана (Качено на 26/04/2021)
Проект на договор (Качено на 26/04/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021г.”

Покана (Качено на 24/03/2021)
Проект на договор (Качено на 24/03/2021)

Протокол (Качено на 12/05/2021)
Решение (Качено на 12/05/2021)

Договор с МЕДЕКС ООД (Качено на 12/07/2021)
Обявление за възложена поръчка (Качено на 12/07/2021)
Обявление за прекратяване на общественя поръчка (Качено на 06/08/2021)

 


 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г.”

Покана (Качено на 05/03/2021)
Проект на договор (Качено на 05/03/2021)

Протокол (Качено на 12/05/2021)
Решение (Качено на 12/05/2021)

Договор с ФАРКОЛ АД (Качено на 12/07/2021)
Договор с ИНБИОТЕХ ООД (Качено на 12/07/2021)
Обявление за възложена поръчка (Качено на 12/07/2021)
Обявление за прекратяване на общественя поръчка (Качено на 06/08/2021)

 


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021г.”

Покана (Качено на 25/02/2021)
Проект на договор (Качено на 25/02/2021)
  Протокол (Качено на 12/05/2021)
Решение (Качено на 12/05/2021)
Договор с ФАРКОЛ АД (Качено на 12/07/2021)
Договор с МЕДЕКС ООД (Качено на 12/07/2021)
Обявление за възложена поръчка (Качено на 12/07/2021)
Обявление за прекратяване на обществена поръчка (качено на 06/08/2021)