„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021г.”

Покана (Качено на 24/03/2021)
Проект на договор (Качено на 24/03/2021)


 „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА, гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г.”

Покана (Качено на 05/03/2021)
Проект на договор (Качено на 05/03/2021)


„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА гр. Пазарджик по Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021г.”

Покана (Качено на 25/02/2021)
Проект на договор (Качено на 25/02/2021)