Открита процедура по ЗОП “Ежедневно приготвяне и доставка на болнична храна за пациентите на Държавна психиатрична болница Пазарджик” – №01144-2020-0002 (Качено на 03/09/2020)